Skip to content Skip to footer

Astrologie

Cyklus  ASTROLOGIE  vystihuje samotnou podstatu hvězdopravectví. Je esencí teoretického i praktického poznání, jehož jsem na cestě životy nabyla. Účastník se nepotřebuje nechat mást knihami s protichůdnými informacemi, často vytrženými z kontextu. Tyto kurzy ho vedou k samostatnému myšlení a spojování souvislostí, nezbytnému pro pochopení poselství hvězd. Následný vhled do osudové cesty člověka je dán mírou pochopení logiky symbolů a širokým vnímáním vlivů v jeho horoskopu. Tato pečeť, vtisknutá do člověka, je plánem karmy, jeho osudových potíží, jeho výšin i jeho pádů. A všechno v něm slouží k porozumění procesu zkoušek v růstu Duše. 

Znalost vlastního horoskopu tedy není cestou k vysvobození z pozemských pout, ale k poznání smyslu věcí, které se mu v tomto životě dějí.

Tyto kurzy nejsou přednáškami, při níchž si posluchači zapisují informace, ale reálnou aplikací na jednotlivé životní příběhy. Praktická cvičení, testy, filmy, meditace a příběhy slouží k vyjasnění principů astrologie. A od správného pochopení základů se odvíjí vše…

Japonská astrologie I

Interaktivní kurz Feng Shui astrologie létající hvězdy – 9KI

Japonská astrologie II

Interaktivní kurz Feng Shui astrologie létající hvězdy – 9KI

Japonská astrologie III

Interaktivní kurz Feng Shui astrologie létající hvězdy – 9KI

Zrcadlo astrologie I

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie II

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie III

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie IV

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie – praxe

Interaktivní kurz astrologie – TRÉNINK rozpoznávání s využitím příběhů a médií

Zrcadlo astrologie V

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie VI

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie VII

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie VIII

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Zrcadlo astrologie IX

Interaktivní kurz astrologie – TRÉNINK výkladu horoskopů

Zrcadlo astrologie X

Interaktivní kurz astrologie – s vlastním horoskopem

Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!