Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jsme opravdu svobodní?

Otázka na tělo. Tlaky restrikcí hrstky lidí, kteří se považují za vládce zesilují. Tak copak se to tu děje? Ti, kteří by měli být pokornými služebníky lidu si jedou vlastní byznys, obohacováním se na strachu a nevědomosti. Samo o sobě nic nového, ani schovávání se za pláštík spasitelství. Zn. využijme, co se dá k upevnění moci.

„Svět se dá spravovat, jen když se do něj příliš nevměšujeme. Čím víc zákonů a omezení, tím chudší je lid. Čím větším počtem ostrých nástrojů je lid tísněn, v o to větším zmatku stát je“

Lao’C

Já, která jsem vyrostla za totality, moc dobře poznám, když nemocní „mocní“ se pokoušejí ovládat naše zdroje, naši mysl a naše životy. Děje se tak starými známými principy. Strachem a rozdělením lidí. Klín mezi lidmi tehdy tvořilo prospěchářství (výhoda být komunista) a udavačství, založené na závisti. Tento novodobý pokus o převrácení principů svobody a demokracie čerpá ze stejných zdrojů.

Je ovšem záludnější, neboť dovedněji manipuluje – prostřednictvím médií – i s nezpracovaným nejhlubším strachem. Strachem ze smrti.

Celý strach ze smrti je strachem z neznáma. Vychází z egoistického přesvědčení, že jsme to my, lidé, kdo máme v moci onu sílu, která nám dává nebo bere život. Pravdou je, že to nemáme v rukou. Dokážeme spoustu věcí, ale ty opravdu podstatné, zázraky přírody, vznikají mimo naši vůli.

Kombinací strachu ze ztrestání neposlušnosti a strachu ze smrti tak diktátoři rozdělují lidi. Pokud chce skupinka vládnoucích ovládat většinu musí ji rozdělit. Pak je oslabí. Před nesvorností varoval už lámáním prutů kníže Svatopluk 🙂 (http://www.moraviamagna.cz/povesti/p_pa25tp.htm)

Co s tím? Je mnoho cest, jak se zbavit pokusů o nadvládu. Každému sedí něco jiného! Rebelie, osvěta kvalitními informacemi, soudní pře, kritické myšlení, meditace, svobodná volba dělat si věci po svém. Nejdůležitější ingrediencí je ovšem osobní odvaha!

Opravdová živoucí svoboda přichází zevnitř. Nikdo se nestane otrokem, pokud nemá otroka uvnitř sebe.

Jsme svobodné bytosti. Svobodu nám nepřináší nikdo zvenčí, je naší vnitřní podstatou. Tak jako oběť si přitahuje pachatele, tak jen vnitřně svázaní lidé jsou ochotni nechat se podrobit.

Jediná pokora k jediné instanci hodné respektu je následování ducha, božského řádu. Vesmírných zákonů, v tomto kontextu především zákonu rovnováhy a zákonu svobody.

Proč je tedy někdo ochoten poddat se režimu a zapomenout na svého svobodného ducha? Odpověď na tuto otázku nenajdeme venku, ale uvnitř sebe. Řekli jsme si, že nástrojem falešné moci predátorů je strach. Manipulovat strachem je ovšem možno jen toho, kdo se bojí.

Pokud člověk uvnitř sebe nezpracoval hluboce zakořeněný strach ze smrti, zevní ataka na tento primitivní pud ho vytáhne na světlo.

To je zároveň i dobrá zpráva. Dobrá pro ty, kteří si ho skrze nátlak moci uvědomí. Jen naše nevědomost z nás činí ovce. A uvědomění je první krok ke svobodné vůli. Když o sobě vím, kde mám svou slabost, mohu ji vlastním rozhodnutím – odvahou čelit jí – proměnit v Sílu.

„Svobody můžete dosáhnout jen vlastním přičiněním. Nikdo vám ji nemůže dát a proto vám ji nemůže nikdo vzít. Náleží jen a pouze vám.“

Osho

Tak tato nesmyslná omezení, likvidace soukromého podnikání a zákazy toho, co nás těší, nám paradoxně mohou pomoci vzpomenout si, že jsme silné, nemanipulovatelné, svobodné bytosti. Duše v těle. Naším posláním je tvorba radostného života.

„Kdo neustále přemýšlí, zda je něco riskantní nebo ne, je tak nejistý, že nedokáže žít“

Osho

Můžeme se tedy uvolnit a prožívat ono Velké mystérium života a smrti s lehkostí a nezměrnou důvěrou. Svobodně kráčet životem, zpívat a dýchat, s radostí z každého okamžiku, co jsme na planetě Zemi 😉

Opatrujte se ❤️ Klaudie


	

Leave a comment

Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!