Skip to content Skip to footer

Ochranný obraz. Stojící Buddha se zdviženou pravou rukou na znamení klidu a jistoty, symbolizuje Buddhův sestup z nebe; prodloužené ušní lalůčky- symbol osvícení

Osm šťastných symbolů (tibetský buddhismus) na obraze – plní ochrannou roli

„Drahocenný slunečník“(rinčhen dug)=symbol duchovní síly; pro ochranu a pro spojení s božským principem. Ochrana před žárem znečištění, před třemi hlavními nečistotami mysli (tzv. kořennými příčinami nebo jedy), tj. chtivost nebo ulpívání, nenávist nebo hněv a nevědomost nebo zaslepenost. Ochranu před všemi vnějšími i vnitřními negativními vlivy. Pomáhá překonat nesnesitelné utrpení, velké překážky a nemoci.

 „Zlaté ryby“ (ser ňa) symbolizují vysvobození z oceánu samsáry. Symbol schopnosti osvíceného svobodně a beze strachu putovat

„Nádoba velkého pokladu“ (terčhenpö bumpa)je symbolem vyplnění duchovních i světských přání  (bezedná nádoba..) Je spojována s mimořádnými schopnostmi

„Lotos“ (padma) představuje duchovní, vnitřní čistotu těla, řeči i mysli. Napomáhá člověku probudit se do vyššího vědomí čisté duchovní energie. Ačkoliv má své kořeny v bahně a blátě, vyroste do květu dokonalé krásy nad hladinou

„Pravotočivá ulita“ (dungjä khjil) představuje dharmu, která se šíři do všech směrů jako zvuk, který vydává. Pomáhá udržet nižší energetické síly na uzdě; žáky dharmy udržuje ostražité, aby se stále snažili dosáhnout osvícení. Zahání zlé duchy, temné energie, zastavuje přicházející přírodní katastrofy.

„Nekonečný uzel“ (palbeu) nemá začátek ani konec, symbolizuje spojení nekonečné moudrosti a soucitu. 

„Praporec vítězství“ (gjalcchän) je symbol vítězství znalostí nad nevědomostí, vítězství nad všemi překážkami. Je to symbol pro překonání a transformaci nižších energií na poznání, soucit, meditaci, moudrost a etiku; symbol Buddhova osvícení.

„Kolo dharmy“ (čhökji khorlo) reprezentuje zákony vesmíru. Symbolizuje Buddhovo učení o jednotě všech věcí a jevů. Znázorňuje osmidílnou stezku: pravé – pochopení, myšlení, řeč, jednání, život, usilování, záměry, meditace.

8 šťastných symbolů
AutorKlaudie SlunečnáOriginální technikapastel+fotoRozměry50x70 cmFotoSrí LankaShare
Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!