Skip to content Skip to footer

Obraz symbolizující nevinnost. 

Nevinnost není naivita. Naivita znamená, že si neuvědomuji nebezpečí, že se oddávám svým představám. Nevinnost je naproti tomu moudrosti, která přestože si uvědomuje ohrožení, je ochotná podstoupit riziko a žít svou pravdu. 

Je to druh čistoty, která je chráněna sama sebou. Dítě je většinou naivní, protože si neuvědomuje ohrožení, naproti tomu mudrc může být nevinný, protože je čistý. Očištěný světlem poznání.

To je symbolika, která spojuje dítě s moudrosti zralého. Kruh se uzavírá. Musíme být v životě vyvedení z naivity, abychom – v ideálním případě – získali nevinnost. Je totiž snadné v dospělosti upadnout do hořkosti zášti, strachu. Až opuštěním všech těchto zátěži můžeme získat zářící oči dítěte, vlastní nevinnost.

Obraz připomíná, že když budeme jako děti, ačkoli jsme v životě mnohým prošli, pochopíme podstatu. A pak můžeme lovit měsíc a uvěřit snům..

Chlapec lovici měsic
AutorKlaudie SlunečnáOriginální technikaolej+fotoRozměry40x60 cmFotoItalyShare
Language