Skip to content Skip to footer

Dva světy, dvě možnosti, dva úhly pohledu. V toltécké vizi jsou nazývány světy „tonalu“ neboli běžné, zemité reality kolem nás a „nagualu“. Toho, co je vesmírné, nekonečné, nepopsatelné a přesahující jakoukoli známou pravdu. Dvě skutečnosti. Ta kolem nás, uchopitelná a poznatelná, v níž žijeme, budujeme, tvoříme a umíráme. Kde svou kolektivní vírou utváříme matrix, jenž nás nakonec svazuje. A „jiná skutečnost“, studnice svobody a moudrosti, kde jsou ukryty zdroje síly a opravdového poznání, prameny nesmrtelnosti. Rozšiřováním svého vědomí, sněním nebo meditací můžeme uvidět a prožít i tuto „druhou skutečnost“. Probudit se z polospánku rutinních životů a prožívat bytí v jeho plnosti.

To předpokládá rozhodnutí nebýt zařaditelný, zaměnitelný, zrobotizovaný člověk. Stejný – „igual“. Dovolit si originalitu, jinakost. Relativizovat známé „pravdy“, rekapitulovat své dosavadní zkušenosti, očistit se od cizích vlivů a otevřít se Neznámu. Být originál.

Igual a Nagual
AutorKlaudie SlunečnáOriginální technikaolej+foto na plátně+drahé kamenyMístoHawaiiRozměry60x70 cmShare
Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!