Skip to content Skip to footer

Rány a bolesti, kdopak je nezná? Kdopak kdy nevyčítal světu a lidem kolem sebe, že mu je udílí? Jen… možná ty nejhlubší jsou vedeny laskavou rukou Osudu, který nám ukazuje, kudy nemáme chodit, s kým více neproplétat naše životy, kde jsme vedeni našim chtěním, vůlí a nenaplněnými potřebami, zaměňujíce to za Lásku..

Díky tomu, čím jsme v životě prošli, v sobě můžeme objevit onu silnou spirituální bytost.. která umí dávat radost a lásku.. jen tak 🙂 Klaudie 

Rány z milosti
AutorKlaudie SlunečnáZe sbírkyTisíce tváří jedna dušeShare
Language