Skip to content Skip to footer

Bez skutečného Vidění – věcí, dějů, souvislostí, příčin a následků našeho života – není nic. Pochopením můžeme rozkvést, navzdory těžkým podmínkám, dokonce i plodit perly. Jestlipak víte, jak vzniká perla? No, je to drama. Do ústřice, poklidně spočívající ve svém podmořském Bytí s náručí dokořán,…

Ten, kdo vidí dál, až za zrakem, za hmotou a úzkoprsou logikou; ten, kdo dokáže opravdu vidět, z výšin nadhledu a nezávisle na společenských předsudcích a mínění druhých; ten, kdo umí odzrcadlit pravdu..bývá nazýván prorokem (podle úrovně zaslepenosti druhých případně podivínem, bláznem či rebelem). Oko,…

Měkké a jemné vítězí nad tvrdým a drsným. Voda dokáže ohladit skálu. Strom na obraze, který je pružný a přizpůsobivý, tančí ve větru a ten ho nezlomí a nevyvrátí. Jin, ženský princip v pravé podstatě, nesoupeří, je zastáncem propojování a spojování. Ve skutečnosti mezi námi…

NOVÁ KOLEKCE 🎨 „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné..A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá“ Antoine de Saint – Exupéry z knihy Malý princ

Gaia. Matka země. Živoucí a oživující nás svými prameny, krůpějemi i mořskými hádankami. Bohatá poklady země, drahými kameny, krystaly léčící náš lidský nepokoj. Pevná po věky, skalami jako opěrnými sloupy k nebesům. A barvená nekonečnou paletou zelení, projasňující naši mysl i plíce. Oko fotografa ani…

Květ života – prastarý symbol veškerého stvoření. Zářič životní energie a nositel harmonie. Není jen grafickým znázorněním posvátné geometrie. Je všude a ve všem. V přírodě, květu, kapce vody. I v lidech a rostlinách rozšiřujících vědomí.Může být lepší symbol zahrnut v Obraze Síly?

Křišťál a jeho struktura v obraze symbolizují čistou, světelnou podstatu člověka, která je tvarována duchovními vlivy okolního prostředí (ametyst). Duchovním vlivem míním vše, co nás obklopuje, ať už to má strukturu myšlenky nebo hmoty. Vše kolem nás je projevem ducha. Každá událost, čin, pohled…viditelné i…

Dva světy, dvě možnosti, dva úhly pohledu. V toltécké vizi jsou nazývány světy „tonalu“ neboli běžné, zemité reality kolem nás a „nagualu“. Toho, co je vesmírné, nekonečné, nepopsatelné a přesahující jakoukoli známou pravdu. Dvě skutečnosti. Ta kolem nás, uchopitelná a poznatelná, v níž žijeme, budujeme,…

Toužíme po dokonalosti nebo po celistvosti? Chceme být sami sebou nebo jen špatnými napodobeninami cizích vzorů? Být přirozený, dělat co říkám a říkat, co si myslím. Chodit s maskou je vysilující. Být v jednotě se sebou a nevytvářet iluze je energeticky nejméně náročné. Jak ukazuje…

Jsme obklopeni systémem, pravidly a normami. Řád se stal synonymem pro fungování lidstva. Opustit vyšlapané cesty nebo spíše asfaltky je spojeno s rizikem a strachem z neznáma. Přesto – na začátku nového a ozdravujícího byl a je chaos. Otevírá nové stezky, nové přístupy a nový…

Slunce a sladký život. Je to věc výběru. Otázka volby. Uvidět naplnění i v poloprázdném džbánu. Radost v každodennosti. Mistrovské dílo v rýhování listu kopřivy. Tanec v letu včel. Poučení v nezdaru. A odměnu ve zkušenosti. Zvolit si sladkost místo zahořklosti a vzteku. Ano, umění…

Dívka z dávných časů  Děvčátko na cestách Úmorem staletí Kdopak tě asi zná Když drží tě v objetí  Děvčátko křehké mluvící s kameny Kdopak to pochopí že jdeš světy- bez změny  Kdopak ti umí číst z očí tvé zármutky Jak letmo padající list zachytit pohnutky  Děvčátko nevinné znající své…

Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!