Skip to content Skip to footer
NAJADY

Obraz z kolekce „Posvátná divočina“ zrcadlí mýtický rozměr našeho světa. Najády. Vodní nymfy. Dcery bohů a ochránkyně vod. Každý potok, potůček, řeka i pramen…každičké jezero má svou Najádu. Ve starém Řecku byly vzývány a uctívány jako božstva. Voda vždy byla symbolem života a pokud některá…

ZIVA VODA

Obraz z kolekce „Posvátná divočina“ tě vrací zpátky k přirozenosti. K pramenu živé vody, který vyvěrá z nitra. Divočina, příroda bez limitů. Chybí v ní anglický trávník, sekačka i hrábě. Bez zásahu a přece dokonalá. Můžeš se zamyslet nad tím, proč se člověk v divoké…

PROPOJENE SVETY

Obraz z kolekce „Posvátná divočina“ ukazuje propojení vnitřního a vnějšího světa. Potřebujem to jako sůl! Divokost. Přírodu. Bez limitů a uspořádanosti civilizace. Jsou místa, kde nevedou silnice a můžeš cítít dotek prvotna. Jsou místa, kde se cítíš jako doma, ani nevíš proč. Jsou místa, která…

DIVOCINA

Obraz symbolizující nespoutanost. Mocnou a dravou sílu přírody s její divokou energii. Spojení fotografie a enkaustiky propojuje záři slunce s ohněm malby horkým voskem. A energie je to, o co tu jde! Souvisí s žárem a vášní, s jakou prožíváme život. V konceptu permakultury necháváme…

Language