Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nalézt svou pravou individuální Cestu v souladu s Existencí

Následovat ji a být  tak padnoucím dílkem v Božské skládačce je nazýváno Dharmou. Žitím v harmonii s vnitřním božským zákonem v nás. A jen takový život nás může naplnit Smyslem. A nekonečnou Radostí. Jen tak nezaséváme semínka Karmy, bolesti, lpění a utrpení.

A Život se nám může stát Nirvánou, vy-vanutím. Osvobozením od koloběhu skutků. Osvobozením od sebe sama… 😉

Language