Skip to content Skip to footer

Astrologie – skutečná královna sebepoznání. Mapa na cestu. Nejlepší a nejpřesnější ze všech metod rozklíčování životních okolností. V kurzech se budeš učit esenci mé 30 – leté astrologické praxe. Můžeš se naučit principy, které ti umožní nestudovat stohy knih, psaných často  nepochopitelnou řečí. Budeš získávat praktické znalosti pro život a to zajímavou a netradiční formou. Jen tak pochopíš dobře základy a nezabředneš do detailu.  

Mám vytvořenou vlastní koncepci výuky a to tak, aby astrologii pochopil každý. A největším benefitem je, že celou dobu pracuješ s vlastním horoskopem a dostáváš tak okamžitou zpětnou vazbu na tvé životní peripetie. 

V kurzech pokračuješ dál, protože poznávání sebe sama i svého okolí skrze astrologii má neobyčejné kouzlo. Je to dobrodružství, které jen tak nekončí…

CO SE NAUČÍŠ V NAVAZUJÍCÍCH KURZECH:👇

r001 034

Japonská astrologie 9KI

Feng Shui - živlová

CO SE NAUČÍŠ V NAVAZUJÍCÍCH KURZECH👇

 

Language