Skip to content Skip to footer
VESMIRNA ODYSSEA olejdrahe kameny 100x100cm var.A

Obraz putování Životem, vesmíry. Odyssea – cesta k sobě, k pochopení své vesmírné podstaty. Tak jako Odysseus putoval předlouho zpět do své domoviny, tak i nám trvá, než se dostaneme zpátky ke své přirozenosti. Očistíme od nánosu cizích emocí, které na nás ulpěly. Od přání, která…

Svetlo a stin olekeramikadrahe kameny 50x60cm

Obraz „Světlo a stín“ ukazuje nutnost pochopit a přijmout sebe sama. Jen tak dokážeme bezpodmínečně přijmout i druhé lidi. Principem zrcadlení. Rovnováhou sil. Naše světlé, otevřené, projevené, zjevné stránky vyvážit těmi ukrytými, neprojevenými, i nám samotným utajenými vlastnostmi. Obraz nabádá k otevření našich nejtajnějších zákoutí, k…

Hojnost olejdrahé kameny

Hojnost – přirozená podstata našeho bytí. Podstata přírody, základ samotné Existence. Jsme bytosti obklopené hojností. Dary života. V hmotné či nehmotné podobě. Hojnost věcí, forem, zážitků a zkušeností, které můžeme v tělech zažít. Užívejme si ji! Končí tam, kde končí naše fantazie. Kde narážíme na…

PRISMA MAGNETICKÝ GEJZÍR´olejpolodrahokamy 100x100cm

Síla individuality. Neopakovatelného talentu, který všichni máme. Každý jiný. Byl do nás vložen, jako originální poklad. Drahokam. Posvátné vejce. Jen, když si dovolíme žít ho a jít svou cestou, vykveteme a darujeme plody světu. Pak gejzírem vytryskne to nejlepší z nás. Dovolíme si to? Být…

ZROZENÍ ANDĚLA´ olejdrahé kameny 90x60cm

Andělé jsou tu. Kolem nás a v nás. Uslyšíš je, když se ztišíš. Dotkneš se jich, v blízkosti člověka. Uvidíš je, spatří-li krásu ve všem.

ZEN´ olejdrahé kameny

Umění přirozenosti, klidu, konání nekonáním a tiché spočinutí v lotosovém sedu. A stejně tak posvátnost každodenního života, práce konané s radostí a totálnost v přítomnosti. Zen nezná včera a zítra, jen plnost tady a teď.

MOŘSKÁ PANNA´ OLEJ 90x100cm

TO v nás, nepochopitelné, nepolapitelné, snivé a nořící se v hlubinách. Věčné a nekonečné, barvité a – nostalgicky, romanticky, něžně a mnohovrstevnatě – niterně bohaté. Ta neuchopitelná krása ženy-duše, procházející časem, prostorem, všemi úrovněmi Bytí. Malá mořská víla se svou bezpodmínečnou láskou. A schopností přeměny.

Camellia japonica olejdrahé kameny

Kamélie, květiny Dálného východu, jsou prý náročné na pěstování. Jsou tedy nejen symbolem exotiky, všeho nepoznatelného, ale i symbolem ženy, která je jemná a potřebuje péči. Aby kamélie mohla kvést potřebuje dostatek tepla a světla. Hřejivou náruč i světlo v srdci.

TAJEMSTVÍ NITRA´ olejpolodrahokamy 100x120cm

Jak málo je toho, co o sobě doopravdy víme! Trocha střípků z hodnocení druhých, něco málo z životních peripetií a zamotaného klubka naší mysli. Přeháním? No, bez úsilí hledače pokladů, odvahy dobrodruha a stopování hodného geniality Herkula Poirota, by to nevypadalo jinak. Pohroužit se do hlubokého…

RUSALKA´ olej polodrahokamy 90x90 cm

Jak propojit oheň, vodu, zemi a vzduch? Zeptejte se přírody. Umí to dokonale! Bytosti vodní, rusalky, vodníci, sirény, mořské panny… nás propojují s neviditelným světem pod hladinou. Vodní živel v člověku probouzí city, fantazie, víry emocí..i nekonečné říše nevědomí. Voda je symbolem života a hlubinou…

PODZIM JE ŽENA´olej polodrahokamy 70x90 1

Zlatá, hřejivá, zahalená do podzimních barev. Vládkyně období procházek ztichlou krajinou, s ještě posledními paprsky slunce před zimními námrazami. Kouzelnice chameleonských proměn a superrychlého svlékání stromků. Ano, po slovensky TA jeseň, je v češtině mužského rodu. Ale uznejte – kdo jiný dokáže tak měkce hýčkat,…

PERLY POZNÁNÍ´ HAWAII fotoolejpolodrahokamy 70x80cm

Bez skutečného Vidění – věcí, dějů, souvislostí, příčin a následků našeho života – není nic. Pochopením můžeme rozkvést, navzdory těžkým podmínkám, dokonce i plodit perly. Jestlipak víte, jak vzniká perla? No, je to drama. Do ústřice, poklidně spočívající ve svém podmořském Bytí s náručí dokořán,…

Language