Skip to content Skip to footer

Obraz „Světlo a stín“ ukazuje nutnost pochopit a přijmout sebe sama. Jen tak dokážeme bezpodmínečně přijmout i druhé lidi. Principem zrcadlení. Rovnováhou sil. Naše světlé, otevřené, projevené, zjevné stránky vyvážit těmi ukrytými, neprojevenými, i nám samotným utajenými vlastnostmi. Obraz nabádá k otevření našich nejtajnějších zákoutí, k…

Hojnost – přirozená podstata našeho bytí. Podstata přírody, základ samotné Existence. Jsme bytosti obklopené hojností. Dary života. V hmotné či nehmotné podobě. Hojnost věcí, forem, zážitků a zkušeností, které můžeme v tělech zažít. Užívejme si ji! Končí tam, kde končí naše fantazie. Kde narážíme na…

Síla individuality. Neopakovatelného talentu, který všichni máme. Každý jiný. Byl do nás vložen, jako originální poklad. Drahokam. Posvátné vejce. Jen, když si dovolíme žít ho a jít svou cestou, vykveteme a darujeme plody světu. Pak gejzírem vytryskne to nejlepší z nás. Dovolíme si to? Být…

Andělé jsou tu. Kolem nás a v nás. Uslyšíš je, když se ztišíš. Dotkneš se jich, v blízkosti člověka. Uvidíš je, spatří-li krásu ve všem.

Umění přirozenosti, klidu, konání nekonáním a tiché spočinutí v lotosovém sedu. A stejně tak posvátnost každodenního života, práce konané s radostí a totálnost v přítomnosti. Zen nezná včera a zítra, jen plnost tady a teď.

TO v nás, nepochopitelné, nepolapitelné, snivé a nořící se v hlubinách. Věčné a nekonečné, barvité a – nostalgicky, romanticky, něžně a mnohovrstevnatě – niterně bohaté. Ta neuchopitelná krása ženy-duše, procházející časem, prostorem, všemi úrovněmi Bytí. Malá mořská víla se svou bezpodmínečnou láskou. A schopností přeměny.

Kamélie, květiny Dálného východu, jsou prý náročné na pěstování. Jsou tedy nejen symbolem exotiky, všeho nepoznatelného, ale i symbolem ženy, která je jemná a potřebuje péči. Aby kamélie mohla kvést potřebuje dostatek tepla a světla. Hřejivou náruč i světlo v srdci.

Jak málo je toho, co o sobě doopravdy víme! Trocha střípků z hodnocení druhých, něco málo z životních peripetií a zamotaného klubka naší mysli. Přeháním? No, bez úsilí hledače pokladů, odvahy dobrodruha a stopování hodného geniality Herkula Poirota, by to nevypadalo jinak. Pohroužit se do hlubokého…

Jak propojit oheň, vodu, zemi a vzduch? Zeptejte se přírody. Umí to dokonale! Bytosti vodní, rusalky, vodníci, sirény, mořské panny… nás propojují s neviditelným světem pod hladinou. Vodní živel v člověku probouzí city, fantazie, víry emocí..i nekonečné říše nevědomí. Voda je symbolem života a hlubinou…

Zlatá, hřejivá, zahalená do podzimních barev. Vládkyně období procházek ztichlou krajinou, s ještě posledními paprsky slunce před zimními námrazami. Kouzelnice chameleonských proměn a superrychlého svlékání stromků. Ano, po slovensky TA jeseň, je v češtině mužského rodu. Ale uznejte – kdo jiný dokáže tak měkce hýčkat,…

Bez skutečného Vidění – věcí, dějů, souvislostí, příčin a následků našeho života – není nic. Pochopením můžeme rozkvést, navzdory těžkým podmínkám, dokonce i plodit perly. Jestlipak víte, jak vzniká perla? No, je to drama. Do ústřice, poklidně spočívající ve svém podmořském Bytí s náručí dokořán,…

Ten, kdo vidí dál, až za zrakem, za hmotou a úzkoprsou logikou; ten, kdo dokáže opravdu vidět, z výšin nadhledu a nezávisle na společenských předsudcích a mínění druhých; ten, kdo umí odzrcadlit pravdu..bývá nazýván prorokem (podle úrovně zaslepenosti druhých případně podivínem, bláznem či rebelem). Oko,…

Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!