Skip to content Skip to footer

Obrazy Síly

Květ života – prastarý symbol veškerého stvoření. Zářič životní energie a nositel harmonie. Není jen grafickým znázorněním posvátné geometrie. Je všude a ve všem. V přírodě, květu, kapce vody. I v lidech a rostlinách rozšiřujících vědomí.Může být lepší symbol zahrnut v Obraze Síly?

Křišťál a jeho struktura v obraze symbolizují čistou, světelnou podstatu člověka, která je tvarována duchovními vlivy okolního prostředí (ametyst). Duchovním vlivem míním vše, co nás obklopuje, ať už to má strukturu myšlenky nebo hmoty. Vše kolem nás je projevem ducha. Každá událost, čin, pohled…viditelné i…

Říká se „Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán“. No, jen pokud si naivně myslíme, že můžeme vládnout něčemu tak mocnému jako jsou živly.dosti nepravděpodobné, že by se oheň mohl stát sluhou, maximálně dobrým společníkem. Být královnou ohně není o ovládnutí živlu, ale o společném…

Zima už ťuká na vrata mrzutými kapkami deště. I přechod na zimní čas připomíná, že přichází zklidnění, zvolnění a přirozené obrácení se dovnitř. Léto je extrovertní, propustné, rozpouštějící se v horké lázni. Naše nitro je obnažené, všechny smysly se kochají pohledem ven. S podzimním úbytkem…

Dva světy, dvě možnosti, dva úhly pohledu. V toltécké vizi jsou nazývány světy „tonalu“ neboli běžné, zemité reality kolem nás a „nagualu“. Toho, co je vesmírné, nekonečné, nepopsatelné a přesahující jakoukoli známou pravdu. Dvě skutečnosti. Ta kolem nás, uchopitelná a poznatelná, v níž žijeme, budujeme,…

Toužíme po dokonalosti nebo po celistvosti? Chceme být sami sebou nebo jen špatnými napodobeninami cizích vzorů? Být přirozený, dělat co říkám a říkat, co si myslím. Chodit s maskou je vysilující. Být v jednotě se sebou a nevytvářet iluze je energeticky nejméně náročné. Jak ukazuje…

Jsme obklopeni systémem, pravidly a normami. Řád se stal synonymem pro fungování lidstva. Opustit vyšlapané cesty nebo spíše asfaltky je spojeno s rizikem a strachem z neznáma. Přesto – na začátku nového a ozdravujícího byl a je chaos. Otevírá nové stezky, nové přístupy a nový…

Hledáme bezpečí. Nejprve v mateřském náručí, poté v širší rodině, partnerství, mezi přáteli, v komfortní zóně toho, co známe. V určité životní etapě nám jistotu mohou dodávat i věci, domov, zaměstnání a iluze předvídatelné budoucnosti. Ale touha po bezpečí vyvolává stagnaci a závislosti. Nespokojenost z…

Slunce a sladký život. Je to věc výběru. Otázka volby. Uvidět naplnění i v poloprázdném džbánu. Radost v každodennosti. Mistrovské dílo v rýhování listu kopřivy. Tanec v letu včel. Poučení v nezdaru. A odměnu ve zkušenosti. Zvolit si sladkost místo zahořklosti a vzteku. Ano, umění…

Dívka z dávných časů  Děvčátko na cestách Úmorem staletí Kdopak tě asi zná Když drží tě v objetí  Děvčátko křehké mluvící s kameny Kdopak to pochopí že jdeš světy- bez změny  Kdopak ti umí číst z očí tvé zármutky Jak letmo padající list zachytit pohnutky  Děvčátko nevinné znající své…

ŽIVEL ZEMĚ. Celý svět je v neustálé proměně. Jsou chvíle, kdy měníme rádi. Často však změnám odoláváme a zůstáváme v zajetí starých vzorců, zaprášených pravidel a zatuchlých vazeb. Někdy musí útlak dosáhnout svého maxima, aby s člověk pohnul z místa. Pokud se pak sám rozhoupe,…

Náš život. Možnosti, které nám skýtá. A mantinely našich vlastních omezení, strachů a předsudků, kterými se Životu bráníme. Zavíráme se do malých ohrádek a klecí, vězníme svou duši, která touží létat a prožívat plnost stvořeného světa v jeho velkoleposti. Nejsme přeci ovce, tupě následující stádo.…

Language
error: Upozornění: Obsah je chráněn!!!