Skip to content Skip to footer
STRAZCE PRAHU Thailand aquarellfoto 70x100 12.500Kc

Ochranný obraz a zároveň připomínka tvé cesty. V každé etapě tvé životní poutě potkáváš strážce prahu. Jsou to ti lidé a ty situace, které chtějí zachovat status quo. A tím v podstatě brání tvému dalšímu rozvoji. Chceš-li se v životě posunout dál, je potřeba tyto…

ZARE olejfoto 70x80 10.500

Obraz vše prostupujícího světla. Pochopení, které osvětluje naši cestu. Ve chvíli, kdy nevíš, kudy dál, počkej. Zastav se a dopřej si nevědět. Zklidníš svou mysl i své emoce. Dostaneš se do svého středu a najednou se ti rozjasní.  Světlo poznání je přítomné vždy. Ale když…

VESMIRNA ODYSSEA olejdrahe kameny 100x100cm var.A

Obraz putování Životem, vesmíry. Odyssea – cesta k sobě, k pochopení své vesmírné podstaty. Tak jako Odysseus putoval předlouho zpět do své domoviny, tak i nám trvá, než se dostaneme zpátky ke své přirozenosti. Očistíme od nánosu cizích emocí, které na nás ulpěly. Od přání, která…

Realita Maledivy fotopastel 30x40cm 1

Je realita skutečně skutečná? Nebo je jen snem? Iluzí našich smyslů? Sněním, jako tvrdí indiáni, utkaným propojením denního a nočního snu. Obojí vytváří celkový obraz, sen našeho života. A za ním, jako za kouzelným zrcadlem, vykukuje pravá realita, skutečný svět. Čeká na naše probuzení. Neříkal…

Sen Maledivy fotopastel 30x40 cm

Je svět snů méně skutečný než to, co vnímáme smysly v denní „realitě“? Je zmatenou směsicí neuchopitelných dějů nebo poselstvím naší duše z jiných sfér? Plný symbolů, archetypů a fantazijních obrazů. Přináší nám více, než jen zchroustání toho, co jsme prožili. Zpracovávání prožitků a ukazování…

77E5F2C1 7F76 46DA 8510 0F917AE2F6E9

Nekonečný uzel-symbol Buddhova nekonečného poznání. Pravoúhlé linie na symbolu ukazují spojení moudrosti a soucitu.  Obraz s krajinou Nového Zélandu nás vede do klidu, který vládne ve středu našeho Bytí. I když kolem víří chaos, zmatek a podivnosti, místo uvnitř nás je vždy oázou míru. Tam…

Volny jako ptak New Zealand fotopastel 50x60cm

Jsme opravdu vázáni tím, co se děje kolem nás? Omezováni okolím, předsudky, strachem? Jsme doopravdy spoutáni našimi vazbami, vzpomínkami, přáními, tužbami? Tělem a nekonečnou samomluvou mysli? Nebo jsme uvnitř svobodné bytosti s neohraničenou možností utvářet si svůj život? Obraz nás vede nad přízemnost dennodenní rutiny.…

Krasa prirozenosti fotodrahe kameny 50x60cm

Dokonalost. V dnešním světě zaměňována za umělohmotnou symetrii opakovatelného. Přesto, o přírodě můžeme směle prohlásit, že je dokonalá. A to právě svou „nedokonalostí“, tzn. přirozeností, jedinečností každého prvku a pomíjivostí. Je stále v pohybu a procesech růstu a zanikání. Každý list, každá květina je jiná.…

Tve Sangri La Hawaii fotopastel 50x60cm

Bájné místo je symbolem pozemského ráje. Možná neukazuje na konkrétní místo na zemi, moudré společenství klidu, míru, hojnosti. Daleko jistěji nás směřuje do nitra, do nekonečného prostoru Bytí. Obraz nás vede krajinou našeho srdce, naší pozemské pouti k moudrosti. Pokud jsme nalezli cestu, pak každé…

POD POVRCHEM fotopastel 70x100 1

Pod povrchem všedností proudí život jako láva. Ta horoucí, životodárná míza Matky země. Obraz vede ke kontemplaci nad tématy změny, proměny, transformace. V každém okamžiku odhodit závoj nepodstatností a ucítit tep života.

Zivot v sopecnem prachu Hawaii fotopastel 50x60cm

Žít, tak přímo a neohroženě. Kvést…navzdory sopečnému prachu. Fotografii na obraze jsem pořídila na Hawaii, kdy uprostřed nicoty, vyprahlé pláně, zpříma kvetly vysoké divizny, obří sestřičky našich zhýčkaných bylin.Neuvěřitelný pohled! A věděla jsem, že poselství houževnatosti musím předat v obraze. Nakonec vpravdě nezáleží na vnějších…

Uzij dne Hawaii fotoaquarell 50x70cm

Carpe diem e memento mori! Užij dne a pamatuj na smrt! Jen na pozadí smrti, tedy konečnosti všech věcí, může člověk opravdu prožívat život. Jen když uvědomíme, že něco může skončit, že něco může být naposledy, prožíváme situaci naplno. Rozumově samozřejmě chápeme, že nic se…

Language